mau quy che hoat dong quan ly website tmdt dang ky bo cong thuong

Mẫu quy chế hoạt động quản lý website TMĐT đăng ký Bộ Công Thương

  • Danh mục: Cửa hàng /Ứng Dụng Khác
  • |
  • Download: 737
  • |
  • Lượt xem: 6.282
Miễn phí

Thông tin mô tả

Mẫu quy chế hoạt động quản lý website TMĐT dùng cho các tổ chức hoàn thành hồ sơ đăng ký website thương mại điện tử với bộ công thương.Mẫu quy chế cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bổ sung hổ sơ đăng ký website.
Hướng dẫn đầy đủ đăng ký website với bộ công thương tham khảo tại :
http://thietkewebsite-iss.com/tin-tuc/huong-dan-dang-ky-website-voi-bo-cong-thuong-du-mau-cho-website.htm
 
Tên thương nhân/tổ chức
——————
Số:  ………………..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————
  …….., ngày    tháng    năm 20..   
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT [TÊN WEBSITE(Thietkewebsite-iss.com)]
I.     Nguyên tắc chung
-        Nêu các mục đích và nguyên tắc của Sàn giao dịch/website.
II.  Quy định chung
-        Các quy định, định nghĩa, tên gọi trên Sàn giao dịch/website, phân loại thành viên trên sàn giao dịch/website, v.v...
III.  Quy trình giao dịch
-        Quy trình dành cho người mua hàng;
-        Quy trình dành cho người bán hàng/đăng tin;
-        Quy trình giao nhận vận chuyển;
-        Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;
 
Các quy trình khác:
-        Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm;
-        Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;
 
Đối với website Đấu giá trực tuyến cần làm rõ và tuân thủ các quy định tại Điều 48 đến Điều 51 Nghị định 52/2013/NĐ-CP:
1. Địa điểm và thời gian đấu giá. (Điều 48)
2. Thông báo đấu giá hàng hóa (Điều 49)
3. Xác định người mua hàng (Điều 50)
4. Thông báo kết quả đấu giá (Điều 51)
Lưu ý: Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT cần làm rõ các bước, có quy trình cụ thể kèm theo.
IV.   Quy trình thanh toán
-   Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT đưa ra các phương thức thanh toán, Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp.
V.      Đảm bảo an toàn giao dịch
-   Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT cần cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên Sàn, đảm bảo Người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.
-   Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT đưa ra cơ chế/phương án/giải pháp bảo đảm an toàn giao dịch. Đối với Sàn giao dịch/website TMĐT có chức năng thanh toán trực tuyến, Ban quản lý sàn phải nêu rõ cơ chế bảo mật thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.
VI.   Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
-   Nêu rõ trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
-   Nêu rõ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch/website TMĐT. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
-   Nêu rõ khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu Sàn giao dịch/website TMĐT thực hiện việc này.
-   Nêu cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
-   Chi tiết xem tại Điều  68 đến Điều 73 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
VII.  Quản lý thông tin xấu
-   Nêu rõ trách nhiệm của thành viên sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch/website: ví dụ các quy định cấm liên quan đến việc đăng tải sản phẩm/dịch vụ (cần cung cấp danh sách các sản phẩm cấm giao dịch), quy định về sử dụng dịch vụ, quy định về việc cung cấp thông tin chính xác.
-   Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website.
-   Lưu ý:  Tham khảo thêm một số hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo tại Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 và Nghị định 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
VIII.  Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
-   Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website khi có phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm…
IX.   Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT [Tên website]
1.     Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT [Tên website]
2.     Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website [Tên website]
Lưu ý:
-        Đối với các website Khuyến mại trực tuyến cần bổ sung, làm rõ:
1. Trách nhiệm của Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến (quy định tại Điều 41 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)
2. Các cơ chế xử lý, nghĩa vụ giải quyết khiếu nại trong Đề án, Quy chế và bổ điều khoản này vào trong Hợp đồng dịch vụ khuyến mại (Quy định tại Điều 43 Nghị định 52/2013/NĐ-CP). 
-        Đối với các website Đấu giá trực tuyến cần bổ sung, làm rõ
1. Trách nhiệm của Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ Đấu giá trực tuyến (Quy định tại Điều 46 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)
2. Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến (Quy định tại Điều 47 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)
X.   Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch/website [Tên website]
1.     Quyền của Thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT [Tên website]
2.     Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT [Tên website]
Lưu ý:
-    Nếu thành viên và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên sàn/website khác nhau thì cần làm rõ “Quyền và nghĩa vụ” của Nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ đó.
-   Chi tiết xem thêm Điều 37, Nghị định 52/2013/NĐ-CP  về “Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch TMĐT”.
XI.     Điều khoản áp dụng
XII.  Điều khoản cam kết
Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch/website TMĐT [Tên website]:
·       Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử [Tên website]
·       Công ty/Tổ chức   :
·       Địa chỉ:
·       Tel:                        Fax:                             Email:
 
 
ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
CHỨC DANH

 
Ký và đóng dấu
 
 
File : Quy chế hoạt động quản lý website thương mại điện tử 
Định dạng : * Word - Zip
Dung lượng :
Tải xuống : Trực tiếp