mau de an hoat dong website dang ky tmdt

Mẫu đề án hoạt động website đăng ký TMĐT

  • Danh mục: Cửa hàng /Ứng Dụng Khác
  • |
  • Download: 1.092
  • |
  • Lượt xem: 11.600
Miễn phí

Thông tin mô tả

Đề án hoạt động website là một mẫu đơn dùng cho mục đích đăng ký website thương mại điện tử với bộ công thương.Mục đích tham khảo theo mẫu đơn của Bộ Công Thương cung cấp tủ tục hoành thành đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công Thương .
Lưu ý : Đề án hoạt động hợp lệ cần điền đủ thông tin ký tên đóng dấu của đơn bị .Thủ tục đăng ký thương mại điện tử cho website yêu cầu bản Scan đẹp.

Mẫu đề án hoạt động website đăng ký TMĐT:
 
Tên thương nhân/tổ chức
——————
Số:  ………………..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————
  …….., ngày    tháng    năm 20..   
 
 
ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Website ………………………

I.      GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC

1.               Giới thiệu chung

2.               Thông tin cơ bản về thương nhân/tổ chức như:

Mô tả các thông tin cơ bản như: ngày thành lập, số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn vốn đầu tư…
Nguồn vốn đầu tư cho website thương mại điện tử:

m Vốn doanh nghiệp          m Vốn ngân sách nhà nước            m Vốn đầu tư nước ngoài

      m Nguồn vốn khác.............................................................................................
       Tổng mức đầu tư................................................................................................

3.               Cơ cấu tổ chức

4.               Số lượng nhân viên

  Chuyên trách Kiêm nhiệm Ghi chú
Nhân viên kinh doanh      
Nhân viên IT      
Nhân viên pháp lý      
Nhân viên giao hàng      
Nhân viên hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ trực tuyến (email, skype, yahoo messenger….)      
Nhân viên bảo hành, bảo trì, lắp đặt      
Đội ngũ quản lý điều hành      

5.               Lĩnh vực hoạt động chủ yếu

6.     Liệt kê các hoạt động cung cấp dịch vụ khác (nếu có) mà thương nhân/tổ chức tiến hành ngoài môi trường trực tuyến

II.   MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT

1.     Loại hình cung cấp dịch vụ trên website

q  Sàn giao dịch TMĐT
q  Dịch vụ khuyến mại trực tuyến
q  Dịch vụ đấu giá trực tuyến
q  Dịch vụ khác
Mô tả về cách thức cung cấp mỗi dịch vụ

2.     Giới thiệu sơ bộ về hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT

a.     Website chính thức hoạt động từ: tháng………năm………
b.     Phạm vi, địa bàn kinh doanh
m Trong tỉnh, thành phố          m Các tỉnh lân cận          m Cả nước    m Toàn cầu
c.      Các loại hàng hóa, dịch vụ được cung cấp trên website
q Máy tính và mạng                               q Hàng điện lạnh, thiết bị gia dụng
q Điện thoại                                          q Máy ảnh, máy quay
q Điện tử - nghe nhìn                                       q Sản phẩm cơ khí, ô tô, xe máy                          
q Thực phẩm, sữa, đồ uống                    q Đồ thể thao
q Quần áo, giày dép, mỹ phẩm               q Hoa, quà tặng
q Thời trang                                          q Sách, văn phòng phẩm
q Gỗ, vật liệu xây dựng                          q Đồ thủ công mỹ nghệ
q Nội thất, ngoại thất                                        q Công nghiệp, xây dựng
q Dịch vụ du lịch                                   q Dịch vụ giải trí (phim, nhạc, trò chơi…)
q Dịch vụ Bất động sản                          q Sức khỏe, sắc đẹp
q Mẹ và bé                                             q Đồ dùng sinh hoạt  
q Sản phẩm khác: ……………………….           q Dịch vụ khác: …………………………
d.     Các mốc phát triển hoặc mở rộng dịch vụ
Mô tả quá trình hình thành và phát triển cũng như mở rộng, chuyển đổi mô hình kinh doanh dịch vụ….

3.     Thông tin về các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ

a.     Các hình thức chấp nhận thanh toán
q Trực tiếp tại công ty           q Trực tuyến                                         q Chuyển khoản
q Tin nhắn (SMS)                 q Đơn vị thanh toán trung gian            qVisa, Master Card
q Thanh toán khi nhận hàng (COD)  
q Hình thức khác...............................................................................................
Nếu đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến, cần nêu rõ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã tích hợp.................................................................................
Lưu ý: Đối với các website đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến, phải công bố trên website chính sách bảo mật thông tin thanh toán cho khách hàng.
b.     Dịch vụ vận chuyển, giao nhận
m Tự vận chuyển                   m Thuê bên thứ 3                   m Cả hai hình thức
Mô tả chi tiết thông tin về dịch vụ vận chuyển, giao nhận
c.      Chính sách bảo hành
Mô tả chi tiết về chính sách bảo hành sản phẩm/dịch vụ trên website.
d.     Chính sách hoàn trả hàng
Mô tả chi tiết về chính sách hoàn trả hàng trên website.
e.      Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Mô tả chi tiết chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trên website. Chi tiết tham khảo Điều 68 đến Điều 73, Mục 1 Bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
f.      Quy định về quản lý/kiểm soát thông tin trên website
q Cơ chế kiểm soát tự động                                      q Cơ chế kiểm soát riêng
q Có quy định về đăng thông tin                              q Cơ chế giám sát khác
Mô tả chi tiết về cơ chế kiểm soát thông tin trên website.
g.     Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp
      m Tự thỏa thuận        m Đưa ra cơ quan pháp luật          m Hình thức khác
Mô tả chi tiết về cơ chế, quy trình giải quyết tranh chấp.
h.     Các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ khác
q Xác thực đơn hàng qua SMS            q Xác thực đơn hàng qua Email
q Công cụ Quản lý gian hàng              q Tùy biến giao diện gian hàng
q Công cụ Quản lý Sản phẩm              q Công cụ Quản lý đơn hàng
q Công cụ Quản lý thanh toán             q Công cụ Quản lý giao nhận
q Đánh giá uy tín người bán                q Đánh giá sản phẩm
q Tích hợp giỏ hàng                            q Chữ ký số    
q Tích hợp mạng xã hội                       q Dịch vụ quảng cáo
Mô tả các dịch vụ hỗ trợ khác trên website thiết kế

4.     Nguồn thu và cơ chế thu phí thành viên

a.     Nguồn thu chính của website thương mại điện tử
q Dịch vụ tư vấn                             q Phí thành viên          q Tin nhắn           
q Thu phí % dựa trên đơn hàng       q Quảng cáo                q Dịch vụ gia tăng khác
b.     Cơ chế thu phí thành viên
-        Mô tả cơ chế thu phí từ các dịch vụ trên website (có thu phí dịch vụ hay không, đối tượng bị thu phí hoặc loại hình dịch vụ thu phí, cách thức/mức tính phí…)
Tổng doanh thu:               Năm trước…………………….
                                          Năm nay ……………………...

5.     Biện pháp kỹ thuật - nghiệp vụ

-        Ví dụ: các biện pháp bảo mật hệ thống, bảo đảm an toàn giao dịch, lưu trữ thông tin, xử lý sự cố…, chính sách/chương trình quản lý đối với website

6.     Hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ

a.     Quảng cáo, tiếp thị trực tuyến
q Quảng cáo trên các báo điện tử         q Đặt logo trên website khác
            q Gửi Email quảng cáo                        q Quảng cáo trả phí qua Google
q Quảng cáo trả phí facebook Ads        q Quảng cáo trên facebook fanpage
q Quảng cáo trên Youtube                   q Quảng cáo trên Twitter
q Quảng cáo trên các Kiosk                 q Quảng cáo trên blog, forum
q Khác…………………………………..
Mô tả sơ bộ các hình thức xúc tiến, tiếp thị cho website mà thương nhân/tổ chức tiến hành trên môi trường trực tuyến.
b.     Quảng cáo, tiếp thị ngoài môi trường trực tuyến
q Quảng cáo trên các báo/tạp chí giấy              q Phát tờ rơi quảng cáo
q Tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện               q Tài trợ/bảo trợ cho các sự kiện
q Tổ chức đội ngũ tiếp thị                               q Tổ chức tập huấn, đào tạo           
q Tiếp thị bán hàng qua điện thoại                   q  Tiếp thị qua đại lý, kênh phân phối
q Quảng cáo trên truyền hình                         q Quảng cáo trên đài tiếng nói
q Khác…………………………………..
Mô tả sơ bộ về các hình thức xúc tiến, tiếp thị cho dịch vụ cung cấp trên website mà thương nhân/tổ chức tiến hành ngoài mô trường trực tuyến.

III.   CẤU TRÚC, TÍNH NĂNG VÀ CÁC MỤC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRÊN WEBSITE

1.  Cấu trúc của website

-        Nêu các mục thông tin hoặc sơ đồ website

2.  Miêu tả các tính năng chủ yếu của website

-        Ví dụ: chức năng cho phép người bán đăng thông tin, upload hình ảnh; chức năng cho phép người bán mở các gian hàng hoặc website nhánh; chức năng đặt hàng trực tuyến, chức năng thanh toán trực tuyến; chức năng đấu giá trực tuyến, v.v…

3.  Quy trình đăng và quản lý thông tin trên website

-        Bao gồm quy trình đăng thông tin của người dùng và quy trình duyệt hoặc kiểm soát thông tin của người quản lý website.

IV.      PHÂN ĐỊNH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC VỚI CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE.

1.  Quyền và trách nhiệm của thương nhân/tổ chức

2.  Quyền và trách nhiệm của đối tác hoặc người bán trên website

3.  Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng

-        Nêu rõ cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp, vai trò và trách nhiệm các bên trong việc giải quyết tranh chấp.
 
 
ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
CHỨC DANH

 

Ký và đóng dấu


Khách hàng tham khảo hướng dẫn trọn bộ cách thực đăng ký website với Bộ Công Thương.
 
File : Đề án hoạt động công ty với Bộ Công Thương
Thông tin  : * Word - Zip
Dung lượng :
Tải xuống : Trực tiếp